تراکتور _ پدیده با یک روز اختلاف !

تراکتورسازان در هفته نوزدهم یعنی فردا با گربه سیاه خود پدیده در تبریز بازی دارند‌.Read More…