14 بازیکن بالای 300 میلیون قرارداد بسته اند/ نانگ و آندو، گرانترین بازیکنان نیم فصل

باشگاه خبر ورزشی

در لیست گرانقیمت ترین بازیکنان نیم فصل، آلویز نانگ با 648 میلیون صدرنشین است وRead More…