کارت قرمز ماتا و کابوس اخراج فان خال (عکس)

عکس های ورزشی

در روزی که خوان ماتا اولین کارت قرمز دوران حرفه ای اش را دریافت کرد،Read More…