روز سخت مدافع استقلال (عکس)

عکس های ورزشی

مدافع چپ استقلال در بازی با ذوب آهن روز سختی را پشت سرگذاشت. روزنامه قانونRead More…