جان تری و خداحافظی با استنفوردبریج (عکس)

عکس های ورزشی

جان تری،‌اسطوره باشگاه چلسی پس از دیدار مقابل ام کی دونز عنوان کرد که درRead More…