Home » باشگاه خبر ورزشی » ITC بشار رسن دریافت شد

ITC بشار رسن دریافت شد

ITC بشار رسن دریافت شد

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بشار رسن روز گذشته (یکشنبه) وارد تهران شد. این در حالی بود که هماهنگی های مختلف برای انجام امور مربوط به این بازیکن در سازمان لیگ و همچنین به منظور حضور در لیگ …

ITC بشار رسن دریافت شد

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بشار رسن روز گذشته (یکشنبه) وارد تهران شد. این در حالی بود که هماهنگی های مختلف برای انجام امور مربوط به این بازیکن در سازمان لیگ و همچنین به منظور حضور در لیگ …

(image)
ITC بشار رسن دریافت شد

About