Home » باشگاه خبر ورزشی » یک ماراتن پیش روی ما بود/ برانکو: دچار فشارعصبی و عدم اطمینان شدیم

یک ماراتن پیش روی ما بود/ برانکو: دچار فشارعصبی و عدم اطمینان شدیم

یک ماراتن پیش روی ما بود/ برانکو: دچار فشارعصبی و عدم اطمینان شدیم
سرمربی پرسپولیس می گوید از کسب پیروزی در دیدار برابر ماشین سازی خوشحال است.

یک ماراتن پیش روی ما بود/ برانکو: دچار فشارعصبی و عدم اطمینان شدیم

سرمربی پرسپولیس می گوید از کسب پیروزی در دیدار برابر ماشین سازی خوشحال است.
یک ماراتن پیش روی ما بود/ برانکو: دچار فشارعصبی و عدم اطمینان شدیم

About