Home » عکس های ورزشی » یزله فولادی‌ها زیر باران (عکس)

یزله فولادی‌ها زیر باران (عکس)

یزله فولادی‌ها زیر باران (عکس)
فولاد روز گذشته موفق شد با درخشش ساسان انصاری و البته گل بسیار زیبای ایوب والی نفت تهران را از پیش روی بردارد.

یزله فولادی‌ها زیر باران (عکس)

فولاد روز گذشته موفق شد با درخشش ساسان انصاری و البته گل بسیار زیبای ایوب والی نفت تهران را از پیش روی بردارد.
یزله فولادی‌ها زیر باران (عکس)

About