Home » باشگاه خبر ورزشی » چهره جنجالی استقلال روی سکوهای تختی

چهره جنجالی استقلال روی سکوهای تختی

چهره جنجالی استقلال روی سکوهای تختی

کاپ: در شرایطی که کتک کاری یک لیدر در ساختمان باشگاه استقلال خیلی از مسئولان و مدیران این باشگاه را در چند روز اخیر زیر سوال برده است و حتی این فرد چند روزی در بازداشت به سر می برد …

چهره جنجالی استقلال روی سکوهای تختی

کاپ: در شرایطی که کتک کاری یک لیدر در ساختمان باشگاه استقلال خیلی از مسئولان و مدیران این باشگاه را در چند روز اخیر زیر سوال برده است و حتی این فرد چند روزی در بازداشت به سر می برد …

(image)
چهره جنجالی استقلال روی سکوهای تختی

About