Home » باشگاه خبر ورزشی » چرا بازی با تراکتور برای منصوریان حیثیتی است؟

چرا بازی با تراکتور برای منصوریان حیثیتی است؟

چرا بازی با تراکتور برای منصوریان حیثیتی است؟
سرمربی استقلال برای بازی با تراکتورسازی در هفته سیزدهم لیگ برتر در آستانه دومین آزمون بزرگ فصل خود قرار گرفته است. 

چرا بازی با تراکتور برای منصوریان حیثیتی است؟

سرمربی استقلال برای بازی با تراکتورسازی در هفته سیزدهم لیگ برتر در آستانه دومین آزمون بزرگ فصل خود قرار گرفته است. 
چرا بازی با تراکتور برای منصوریان حیثیتی است؟

About