Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی لیکرز با درخشش کوبی در آخرین بازی

پیروزی لیکرز با درخشش کوبی در آخرین بازی

پیروزی لیکرز با درخشش کوبی در آخرین بازی
صبح امروز 14 بازی در NBA انجام شد که در مهمترین لس آنجلس لیکرز با درخشش کوبی برایانت در آخرین بازی خود پیش از بازنشستگی یوتا جاز را شکست داد.

پیروزی لیکرز با درخشش کوبی در آخرین بازی

صبح امروز 14 بازی در NBA انجام شد که در مهمترین لس آنجلس لیکرز با درخشش کوبی برایانت در آخرین بازی خود پیش از بازنشستگی یوتا جاز را شکست داد.
پیروزی لیکرز با درخشش کوبی در آخرین بازی

بک لینک رنک 5

bluray movie download

About