Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی شیرین رم برابر لاتزیو در دربی دِلا کاپیتاله

پیروزی شیرین رم برابر لاتزیو در دربی دِلا کاپیتاله

پیروزی شیرین رم برابر لاتزیو در دربی دِلا کاپیتاله
رم موفق شد در حساس ترین بازی هفته سری آ با 22 گل از سد لاتزیو گذر کرده و اختلاف خود با صدر جدول را حفظ کند.

پیروزی شیرین رم برابر لاتزیو در دربی دِلا کاپیتاله

رم موفق شد در حساس ترین بازی هفته سری آ با 22 گل از سد لاتزیو گذر کرده و اختلاف خود با صدر جدول را حفظ کند.
پیروزی شیرین رم برابر لاتزیو در دربی دِلا کاپیتاله

About