Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی دشوار سیتی مقابل وست بروم

پیروزی دشوار سیتی مقابل وست بروم

پیروزی دشوار سیتی مقابل وست بروم
منچسترسیتی موفق شد با پیروزی 2-1 مقابل وست برومویچ آلبیون موقعیتش را در رتبه چهارم جدول رده بندی حفظ کند.

پیروزی دشوار سیتی مقابل وست بروم

منچسترسیتی موفق شد با پیروزی 2-1 مقابل وست برومویچ آلبیون موقعیتش را در رتبه چهارم جدول رده بندی حفظ کند.
پیروزی دشوار سیتی مقابل وست بروم

فروش بک لینک

About