Home » باشگاه خبر ورزشی » پهلوان همه را به هم پیچاند؛/ رجب‌زاده:گل احسان مسی‌ای نبود، مارادونایی بود!

پهلوان همه را به هم پیچاند؛/ رجب‌زاده:گل احسان مسی‌ای نبود، مارادونایی بود!

پهلوان همه را به هم پیچاند؛/ رجب‌زاده:گل احسان مسی‌ای نبود، مارادونایی بود!
مهدی رجب زاده معتقد است که گل اول بازی باعث شده تا بازیکنان ذوب آهن در ادامه روان تر به کار خود ادامه دهند.

پهلوان همه را به هم پیچاند؛/ رجب‌زاده:گل احسان مسی‌ای نبود، مارادونایی بود!

مهدی رجب زاده معتقد است که گل اول بازی باعث شده تا بازیکنان ذوب آهن در ادامه روان تر به کار خود ادامه دهند.
پهلوان همه را به هم پیچاند؛/ رجب‌زاده:گل احسان مسی‌ای نبود، مارادونایی بود!

About