Home » عکس های ورزشی » پنالتی بادآورده را باد برد (عکس)

پنالتی بادآورده را باد برد (عکس)

پنالتی بادآورده را باد برد (عکس)
تیم فوتبال ماشین سازی در دقیقه 69 بازی با پرسپولیس بهترین فرصت را برای به تساوی کشیدن بازی از دست داد.

پنالتی بادآورده را باد برد (عکس)

تیم فوتبال ماشین سازی در دقیقه 69 بازی با پرسپولیس بهترین فرصت را برای به تساوی کشیدن بازی از دست داد.
پنالتی بادآورده را باد برد (عکس)

About