Home » باشگاه خبر ورزشی » پرچمداری زهرا نعمتی در میان لحظات برتر سال 2016

پرچمداری زهرا نعمتی در میان لحظات برتر سال 2016

پرچمداری زهرا نعمتی در میان لحظات برتر سال 2016
کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.

پرچمداری زهرا نعمتی در میان لحظات برتر سال 2016

کمیته بین‌المللی پارالمپیک پرچمدار بانوی معلول کشورمان در المپیک 2016 ریو را یکی از 50 لحظه برتر سال جاری میلادی عنوان کرد.
پرچمداری زهرا نعمتی در میان لحظات برتر سال 2016

About