Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس ایده آل من پرسپولیس استانکو بود/ مهدوی‌کیا: درمورد رضاییان حق با برانکوست

پرسپولیس ایده آل من پرسپولیس استانکو بود/ مهدوی‌کیا: درمورد رضاییان حق با برانکوست

پرسپولیس ایده آل من پرسپولیس استانکو بود/ مهدوی‌کیا: درمورد رضاییان حق با برانکوست
مهدی مهدوی کیا در برنامه شب یلدای علی ضیاء حاضر شد و در کنار برادرش هادی و برادرزاده اش حرف های جالبی زد. 

پرسپولیس ایده آل من پرسپولیس استانکو بود/ مهدوی‌کیا: درمورد رضاییان حق با برانکوست

مهدی مهدوی کیا در برنامه شب یلدای علی ضیاء حاضر شد و در کنار برادرش هادی و برادرزاده اش حرف های جالبی زد. 
پرسپولیس ایده آل من پرسپولیس استانکو بود/ مهدوی‌کیا: درمورد رضاییان حق با برانکوست

About