Home » باشگاه خبر ورزشی » پرسپولیس؛آماده‌باش‌برای‌حفظ‌‌‌صدر(گزارش‌تصویری)

پرسپولیس؛آماده‌باش‌برای‌حفظ‌‌‌صدر(گزارش‌تصویری)

پرسپولیس؛آماده‌باش‌برای‌حفظ‌‌‌صدر(گزارش‌تصویری)
بازیکنان پرسپولیس امروز بعد از 24 ساعت مرخصی اولین تمرین جدی خود را برای جدال با پدیده مشهد در زمین استادیوم شهید کاظمی برگزار کردند.

پرسپولیس؛آماده‌باش‌برای‌حفظ‌‌‌صدر(گزارش‌تصویری)

بازیکنان پرسپولیس امروز بعد از 24 ساعت مرخصی اولین تمرین جدی خود را برای جدال با پدیده مشهد در زمین استادیوم شهید کاظمی برگزار کردند.
پرسپولیس؛آماده‌باش‌برای‌حفظ‌‌‌صدر(گزارش‌تصویری)

About