Home » باشگاه خبر ورزشی » وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید+تصاویر

وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید+تصاویر

وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید+تصاویر

مهدی طارمی در دیدار برابر سیاه جامگان تلاش زیادی داشت تا نام خود را به عنوان گلزن ثبت کند که البته فرصت ها یکی پس از دیگری برای او از دست رفته است.

وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید+تصاویر

مهدی طارمی در دیدار برابر سیاه جامگان تلاش زیادی داشت تا نام خود را به عنوان گلزن ثبت کند که البته فرصت ها یکی پس از دیگری برای او از دست رفته است.

(image)
وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید+تصاویر

About