Home » باشگاه خبر ورزشی » واکاوی یک تاخیر طولانی/ چرا مربی کوبایی بوکس به ایران نمی‌آید؟

واکاوی یک تاخیر طولانی/ چرا مربی کوبایی بوکس به ایران نمی‌آید؟

واکاوی یک تاخیر طولانی/ چرا مربی کوبایی بوکس به ایران نمی‌آید؟
فدراسیون بوکس تا به امروز تنها با یکی از دو مربی کوبایی به توافق رسیده است اما هنوزخبری از ورود این مربی به کشور نیست.

واکاوی یک تاخیر طولانی/ چرا مربی کوبایی بوکس به ایران نمی‌آید؟

فدراسیون بوکس تا به امروز تنها با یکی از دو مربی کوبایی به توافق رسیده است اما هنوزخبری از ورود این مربی به کشور نیست.
واکاوی یک تاخیر طولانی/ چرا مربی کوبایی بوکس به ایران نمی‌آید؟

About