Home » باشگاه خبر ورزشی » هنین: یک مبارزه بسیار بزرگ را بردیم

هنین: یک مبارزه بسیار بزرگ را بردیم

هنین: یک مبارزه بسیار بزرگ را بردیم
سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک در نشست خبری پس از بازی برابر آرژانتین گفت: از رفتارم در طول بازی عذرخواهی می‌کنم اما باید بگویم که رابطه دوستانه‌ای با ولاسکو دارم.

هنین: یک مبارزه بسیار بزرگ را بردیم

سرمربی تیم ملی والیبال بلژیک در نشست خبری پس از بازی برابر آرژانتین گفت: از رفتارم در طول بازی عذرخواهی می‌کنم اما باید بگویم که رابطه دوستانه‌ای با ولاسکو دارم.
هنین: یک مبارزه بسیار بزرگ را بردیم

About