Home » باشگاه خبر ورزشی » همه در انتظار بازی سپاهان/ سرنوشت منصوریان در نقش‌جهان تعیین می‌شود

همه در انتظار بازی سپاهان/ سرنوشت منصوریان در نقش‌جهان تعیین می‌شود

همه در انتظار بازی سپاهان/ سرنوشت منصوریان در نقش‌جهان تعیین می‌شود
چند ساعت بعد از شکست علیرضا منصوریان با چهره ای گرفته و ابروهایی گره کرده در تمرین استقلال حاضر شد و بعداز گپ و گفت با 2 بازیکن مهم تیم جمع را ترک کرد بدون اینکه مثل همیشه با انرژی و لبخند تیم را تمرین بدهد.

همه در انتظار بازی سپاهان/ سرنوشت منصوریان در نقش‌جهان تعیین می‌شود

چند ساعت بعد از شکست علیرضا منصوریان با چهره ای گرفته و ابروهایی گره کرده در تمرین استقلال حاضر شد و بعداز گپ و گفت با 2 بازیکن مهم تیم جمع را ترک کرد بدون اینکه مثل همیشه با انرژی و لبخند تیم را تمرین بدهد.
همه در انتظار بازی سپاهان/ سرنوشت منصوریان در نقش‌جهان تعیین می‌شود

About