Home » باشگاه خبر ورزشی » هشدار مالی تکواندو برای درخشش در المپیک

هشدار مالی تکواندو برای درخشش در المپیک

هشدار مالی تکواندو برای درخشش در المپیک
رییس فدراسیون تکواندو گفت: با وجود دستور رئیس‌جمهور هنوز انتظار فدراسیون‌های المپیکی در تنها چهارماه تا آغاز بازی‌های المپیک ریو برآورده نشده است.

هشدار مالی تکواندو برای درخشش در المپیک

رییس فدراسیون تکواندو گفت: با وجود دستور رئیس‌جمهور هنوز انتظار فدراسیون‌های المپیکی در تنها چهارماه تا آغاز بازی‌های المپیک ریو برآورده نشده است.
هشدار مالی تکواندو برای درخشش در المپیک

فروش بک لینک

About