Home » باشگاه خبر ورزشی » نیمار رسما به پاری سن ژرمن پیوست/ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

نیمار رسما به پاری سن ژرمن پیوست/ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

نیمار رسما به پاری سن ژرمن پیوست/ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

باشگاه پاری سن ژرمن به طور رسمی از عقد قرارداد با نیمار خبر داد. بدین ترتیب بزرگترین جابجایی تاریخ فوتبال جنبه واقعیت را به خود گرفت.

نیمار رسما به پاری سن ژرمن پیوست/ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

باشگاه پاری سن ژرمن به طور رسمی از عقد قرارداد با نیمار خبر داد. بدین ترتیب بزرگترین جابجایی تاریخ فوتبال جنبه واقعیت را به خود گرفت.

(image)
نیمار رسما به پاری سن ژرمن پیوست/ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

About