Home » باشگاه خبر ورزشی » / نمی‌دانم می‌توانم ادامه بدهم یا نه/ بهداد سلیمی: ورزش کثیف شده است

/ نمی‌دانم می‌توانم ادامه بدهم یا نه/ بهداد سلیمی: ورزش کثیف شده است

/ نمی‌دانم می‌توانم ادامه بدهم یا نه/ بهداد سلیمی: ورزش کثیف شده است
وزنه‌بردار سنگین وزن کشورمان بعد از پایان رقابت‌های این رشته در المپیک، ابراز نارحتی کرد.

/ نمی‌دانم می‌توانم ادامه بدهم یا نه/ بهداد سلیمی: ورزش کثیف شده است

وزنه‌بردار سنگین وزن کشورمان بعد از پایان رقابت‌های این رشته در المپیک، ابراز نارحتی کرد.
/ نمی‌دانم می‌توانم ادامه بدهم یا نه/ بهداد سلیمی: ورزش کثیف شده است

90ورزشی

About