Home » باشگاه خبر ورزشی » ناظم الشریعه: از عنوان سومی باید دفاع کنیم

ناظم الشریعه: از عنوان سومی باید دفاع کنیم

ناظم الشریعه: از عنوان سومی باید دفاع کنیم
سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگسالان گفت: برای اینکه از جایگاه خود دفاع کنیم باید بازیهای تدارکاتی مختلفی را انجام دهیم.

ناظم الشریعه: از عنوان سومی باید دفاع کنیم

سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگسالان گفت: برای اینکه از جایگاه خود دفاع کنیم باید بازیهای تدارکاتی مختلفی را انجام دهیم.
ناظم الشریعه: از عنوان سومی باید دفاع کنیم

About