Home » باشگاه خبر ورزشی » ناراحتی بهداد سلیمی در فرودگاه

ناراحتی بهداد سلیمی در فرودگاه

ناراحتی بهداد سلیمی در فرودگاه

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنه برداری که با ناداوری مدال المپیک را از دست داد، از مردم عذرخواهی می کند. به گزارش خبرآنلاین، بهداد سلیمی در شبی که می توانست به سادگی یک مدال در المپیک بگیرد، اسیر ناداوری شد. در بازگشت این وزنه بردار به تهران، مردم به شدت او را در فرودگاه امام خمینی(ره) تشویق کردند …

ناراحتی بهداد سلیمی در فرودگاه

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنه برداری که با ناداوری مدال المپیک را از دست داد، از مردم عذرخواهی می کند. به گزارش خبرآنلاین، بهداد سلیمی در شبی که می توانست به سادگی یک مدال در المپیک بگیرد، اسیر ناداوری شد. در بازگشت این وزنه بردار به تهران، مردم به شدت او را در فرودگاه امام خمینی(ره) تشویق کردند …

ناراحتی بهداد سلیمی در فرودگاه

لوکس بلاگ

About