Home » باشگاه خبر ورزشی » می‌توان فهمید لوزانو چه قدر سختگیر است

می‌توان فهمید لوزانو چه قدر سختگیر است

می‌توان فهمید لوزانو چه قدر سختگیر است
عادل غلامی با شروع تمرینات تیم ملی آن را سخت اما رضایت بخش می داند و می گوید با اینکه لوزانو هنوز نیامده اما می توان متوجه شد چه قدر سختگیر است.

می‌توان فهمید لوزانو چه قدر سختگیر است

عادل غلامی با شروع تمرینات تیم ملی آن را سخت اما رضایت بخش می داند و می گوید با اینکه لوزانو هنوز نیامده اما می توان متوجه شد چه قدر سختگیر است.
می‌توان فهمید لوزانو چه قدر سختگیر است

فروش بک لینک

About