Home » باشگاه خبر ورزشی » میرشفیعیان: ورمزیار نیاز به حمایت دارد

میرشفیعیان: ورمزیار نیاز به حمایت دارد

میرشفیعیان: ورمزیار نیاز به حمایت دارد
مربی امید استقلال تهران عنوان کرد که صادق ورمزیار، مدیر آکادمی این باشگاه به تنهایی از آنها و تمام تیم‌های پایه حمایت می‌کند و لازم است پیشتیابی لازم از او صورت گیرد.

میرشفیعیان: ورمزیار نیاز به حمایت دارد

مربی امید استقلال تهران عنوان کرد که صادق ورمزیار، مدیر آکادمی این باشگاه به تنهایی از آنها و تمام تیم‌های پایه حمایت می‌کند و لازم است پیشتیابی لازم از او صورت گیرد.
میرشفیعیان: ورمزیار نیاز به حمایت دارد

About