Home » باشگاه خبر ورزشی » مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود

مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود

مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود
بیژن مقانلو می‌گوید که المپیک درس بزرگی برای تکواندو بوده و باید از این تجربه در ادامه راه استفاده کرد.

مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود

بیژن مقانلو می‌گوید که المپیک درس بزرگی برای تکواندو بوده و باید از این تجربه در ادامه راه استفاده کرد.
مقانلو: المپیک درس بزرگی برای تکواندو ایران بود

About