Home » باشگاه خبر ورزشی » قول عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس برای موفقیت در آسیا

قول عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس برای موفقیت در آسیا

قول عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس برای موفقیت در آسیا

عضو جدید هیأت مدیره پرسپولیس اعلام کرد که قصد دارد در راستای موفقیت این تیم در آسیا راه های مناسب را پیش بگیرد.

قول عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس برای موفقیت در آسیا

عضو جدید هیأت مدیره پرسپولیس اعلام کرد که قصد دارد در راستای موفقیت این تیم در آسیا راه های مناسب را پیش بگیرد.

(image)
قول عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس برای موفقیت در آسیا

About