Home » باشگاه خبر ورزشی » قول دوباره مهاجم پرسپولیس

قول دوباره مهاجم پرسپولیس

قول دوباره مهاجم پرسپولیس

خبرآنلاین: تا یک سال پیش کسی گادوین منشا را نمی شناخت ولی حالا این بازیکن هفته ای چند بار روی جلد روزنامه های ورزشی است. او معمولا در مصاحبه هایش قول های زیادی می دهد و تازه ترین قولش را هم به روزنامه پیروزی داده است …

قول دوباره مهاجم پرسپولیس

خبرآنلاین: تا یک سال پیش کسی گادوین منشا را نمی شناخت ولی حالا این بازیکن هفته ای چند بار روی جلد روزنامه های ورزشی است. او معمولا در مصاحبه هایش قول های زیادی می دهد و تازه ترین قولش را هم به روزنامه پیروزی داده است …

(image)
قول دوباره مهاجم پرسپولیس

About