Home » اخبار ورزشی زنان » قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان به دلیل بیماری در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان به دلیل بیماری در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

(image)
قهرمان پیشین وزنه برداری درگذشت

About