Home » اخبار ورزشی زنان » قابل توجه آقای داورزنی: فیفا وارد می شود

قابل توجه آقای داورزنی: فیفا وارد می شود

قابل توجه آقای داورزنی: فیفا وارد می شود

آی اسپورت: بازتاب گسترده مصاحبه محمدرضا داورزنی درباره محرومیت شجاعی و حاج صفی در رسانه های بین المللی خروجی ای داشت که همه از آن می ترسیدند. اینکه فیفا به این ماجرا حساس شود و موضوع را پیگیری کند …

قابل توجه آقای داورزنی: فیفا وارد می شود

آی اسپورت: بازتاب گسترده مصاحبه محمدرضا داورزنی درباره محرومیت شجاعی و حاج صفی در رسانه های بین المللی خروجی ای داشت که همه از آن می ترسیدند. اینکه فیفا به این ماجرا حساس شود و موضوع را پیگیری کند …

(image)
قابل توجه آقای داورزنی: فیفا وارد می شود

About