Home » باشگاه خبر ورزشی » فردوسی پور: مربی نماها را رسوا کنید لطفا!

فردوسی پور: مربی نماها را رسوا کنید لطفا!

فردوسی پور: مربی نماها را رسوا کنید لطفا!

خبرگزاری خبرآنلاین: عادل فردوسی پور در ابتدای برنامه امشب از خانواده ها یک درخواست ویژه کرد؛اینکه مربی نماها در فوتبال را رسوا کنند. …

فردوسی پور: مربی نماها را رسوا کنید لطفا!

خبرگزاری خبرآنلاین: عادل فردوسی پور در ابتدای برنامه امشب از خانواده ها یک درخواست ویژه کرد؛اینکه مربی نماها در فوتبال را رسوا کنند. …

(image)
فردوسی پور: مربی نماها را رسوا کنید لطفا!

About