Home » باشگاه خبر ورزشی » غیبت مسی و نیمار؛/ معرفی سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش 2016

غیبت مسی و نیمار؛/ معرفی سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش 2016

غیبت مسی و نیمار؛/ معرفی سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش 2016
فیفا 3 گل منتخب برای انتخاب بهترین گل به ثمر رسیده در سال 2016 را اعلام کرد و برنده نهایی ژانویه اتی در مراسم ویژه فیفا معرفی خواهد شد.

غیبت مسی و نیمار؛/ معرفی سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش 2016

فیفا 3 گل منتخب برای انتخاب بهترین گل به ثمر رسیده در سال 2016 را اعلام کرد و برنده نهایی ژانویه اتی در مراسم ویژه فیفا معرفی خواهد شد.
غیبت مسی و نیمار؛/ معرفی سه نامزد نهایی جایزه پوشکاش 2016

About