Home » عکس های ورزشی » عالیشاه دو هفته دیگر دور از میادین (عکس)

عالیشاه دو هفته دیگر دور از میادین (عکس)

عالیشاه دو هفته دیگر دور از میادین (عکس)
امید عالیشاه دیگر مصدوم پرسپولیس که با شکستگی دست مواجه شده بود، دو هفته دیگر گچ دستش را باز خواهد کرد تا خود را مهیای حضور در ترکیب این تیم کند.

عالیشاه دو هفته دیگر دور از میادین (عکس)

امید عالیشاه دیگر مصدوم پرسپولیس که با شکستگی دست مواجه شده بود، دو هفته دیگر گچ دستش را باز خواهد کرد تا خود را مهیای حضور در ترکیب این تیم کند.
عالیشاه دو هفته دیگر دور از میادین (عکس)

About