Home » باشگاه خبر ورزشی » طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

سرمربی شیاطین سرخ با وجود شکست برابر رئال مادرید از عملکرد شاگردانش راضی است. او ستاره پرتغالی رئال را به باد تمسخر گرفت.

طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

سرمربی شیاطین سرخ با وجود شکست برابر رئال مادرید از عملکرد شاگردانش راضی است. او ستاره پرتغالی رئال را به باد تمسخر گرفت.

(image)
طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

About