Home » عکس های ورزشی » صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)
تنش  عجیب بازی صبا – استقلال در دقایق پایانی، احتمالاً با ورود فوری کمیته انضباطی مواجه خواهد شد.

صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

تنش  عجیب بازی صبا – استقلال در دقایق پایانی، احتمالاً با ورود فوری کمیته انضباطی مواجه خواهد شد.
صحنه‌های عجیب در قم؛ از مشت تا گریه!(عکس)

About