Home » باشگاه خبر ورزشی » سنگاپور امن ترین کشور دنیا +اینفوگرافیک

سنگاپور امن ترین کشور دنیا +اینفوگرافیک

سنگاپور امن ترین کشور دنیا +اینفوگرافیک

هر ساله کمپانی گالوپ نظر سنجی را در سطح جهانی انجام می دهد که طبق آن کشورها بر اساس قانون و نظم فهرست بندی می شوند.

سنگاپور امن ترین کشور دنیا +اینفوگرافیک

هر ساله کمپانی گالوپ نظر سنجی را در سطح جهانی انجام می دهد که طبق آن کشورها بر اساس قانون و نظم فهرست بندی می شوند.

(image)
سنگاپور امن ترین کشور دنیا +اینفوگرافیک

About