Home » باشگاه خبر ورزشی » سمندر: با مدیریت شایعات، زمینه موفقیت را فراهم کرد/ گسترش با دو نتیجه خوب مغرور نمی‌شود

سمندر: با مدیریت شایعات، زمینه موفقیت را فراهم کرد/ گسترش با دو نتیجه خوب مغرور نمی‌شود

سمندر: با مدیریت شایعات، زمینه موفقیت را فراهم کرد/ گسترش با دو نتیجه خوب مغرور نمی‌شود
مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز موفقیت شاگردان کمالوند را جهشی و پایدار دانست.

سمندر: با مدیریت شایعات، زمینه موفقیت را فراهم کرد/ گسترش با دو نتیجه خوب مغرور نمی‌شود

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز موفقیت شاگردان کمالوند را جهشی و پایدار دانست.
سمندر: با مدیریت شایعات، زمینه موفقیت را فراهم کرد/ گسترش با دو نتیجه خوب مغرور نمی‌شود

About