Home » عکس های ورزشی » سایپا چشم‌انتظار سرنوشت (عکس)

سایپا چشم‌انتظار سرنوشت (عکس)

سایپا چشم‌انتظار سرنوشت (عکس)
حسین فرکی پس از شکست مقابل استقلال خوزستان از سمت خود استعفا کرد و حالا باید مدیران این باشگاه در مورد این تصمیم واکنش نشان دهند.

سایپا چشم‌انتظار سرنوشت (عکس)

حسین فرکی پس از شکست مقابل استقلال خوزستان از سمت خود استعفا کرد و حالا باید مدیران این باشگاه در مورد این تصمیم واکنش نشان دهند.
سایپا چشم‌انتظار سرنوشت (عکس)

About