Home » باشگاه خبر ورزشی » رفاقت سرمربی با مدیرعامل و حضور دستیاران در تمرین/ فرکی در سایپا ماندنی شد؟

رفاقت سرمربی با مدیرعامل و حضور دستیاران در تمرین/ فرکی در سایپا ماندنی شد؟

رفاقت سرمربی با مدیرعامل و حضور دستیاران در تمرین/ فرکی در سایپا ماندنی شد؟
سکوت مسئولان سایپا در قبال استعفای حسین فرکی و حضور دستیاران این مربی در تمرین امروز شانس بقای او را در جمع نارنجی پوشان افزایش می دهد.

رفاقت سرمربی با مدیرعامل و حضور دستیاران در تمرین/ فرکی در سایپا ماندنی شد؟

سکوت مسئولان سایپا در قبال استعفای حسین فرکی و حضور دستیاران این مربی در تمرین امروز شانس بقای او را در جمع نارنجی پوشان افزایش می دهد.
رفاقت سرمربی با مدیرعامل و حضور دستیاران در تمرین/ فرکی در سایپا ماندنی شد؟

About