Home » باشگاه خبر ورزشی » رسمی: توافق یونایتد با بنفیکا بر سر انتقال لیندلوف

رسمی: توافق یونایتد با بنفیکا بر سر انتقال لیندلوف

رسمی: توافق یونایتد با بنفیکا بر سر انتقال لیندلوف
باشگاه منچستریونایتد اعلام کرد که برای انتقال ویکتور لیندلوف، مدافع سوئدی بنفیکا، با این باشگاه به توافق رسید.

رسمی: توافق یونایتد با بنفیکا بر سر انتقال لیندلوف

باشگاه منچستریونایتد اعلام کرد که برای انتقال ویکتور لیندلوف، مدافع سوئدی بنفیکا، با این باشگاه به توافق رسید.
رسمی: توافق یونایتد با بنفیکا بر سر انتقال لیندلوف

About