Home » باشگاه خبر ورزشی » ذوب‌آهن کشور میزبان در آسیا را معرفی کرد

ذوب‌آهن کشور میزبان در آسیا را معرفی کرد

ذوب‌آهن کشور میزبان در آسیا را معرفی کرد
با توجه به مشکلات سیاسی بین ایران و عربستان، دیدار نمایندگان دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا باید در کشور ثالث برگزار شود و ذوب آهنی ها میزبان خود را معرفی کردند.

ذوب‌آهن کشور میزبان در آسیا را معرفی کرد

با توجه به مشکلات سیاسی بین ایران و عربستان، دیدار نمایندگان دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا باید در کشور ثالث برگزار شود و ذوب آهنی ها میزبان خود را معرفی کردند.
ذوب‌آهن کشور میزبان در آسیا را معرفی کرد

About