Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با خبرنگاران/ دلیل داور برای اخراج نکردن راموس مقابل کاشیما

در مصاحبه با خبرنگاران/ دلیل داور برای اخراج نکردن راموس مقابل کاشیما

در مصاحبه با خبرنگاران/ دلیل داور برای اخراج نکردن راموس مقابل کاشیما
جانی سیکازوی، داور زامبیایی دیدار فینال جام جهانی باشگاه ها درباره نشان ندادن کارت زرد دوم به مدافع رئال‌ مادرید توضیح داد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ دلیل داور برای اخراج نکردن راموس مقابل کاشیما

جانی سیکازوی، داور زامبیایی دیدار فینال جام جهانی باشگاه ها درباره نشان ندادن کارت زرد دوم به مدافع رئال‌ مادرید توضیح داد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ دلیل داور برای اخراج نکردن راموس مقابل کاشیما

About