Home » اخبار فوتبال » درگیری شدید دو بازیکن فوتبال درهتل المپیک

درگیری شدید دو بازیکن فوتبال درهتل المپیک

درگیری شدید دو بازیکن فوتبال درهتل المپیک

بازیکنان تیم های تراکتورسازی و پیکان که تیمشان در هتل المپیک اردو زده بود با یکدیگر درگیری شدیدی پیدا کردند. …

درگیری شدید دو بازیکن فوتبال درهتل المپیک

بازیکنان تیم های تراکتورسازی و پیکان که تیمشان در هتل المپیک اردو زده بود با یکدیگر درگیری شدیدی پیدا کردند. …

(image)
درگیری شدید دو بازیکن فوتبال درهتل المپیک

About