Home » باشگاه خبر ورزشی » دبل 7 دقیقه‌ای گوچی نتیجه را عوض کرد؛/ درخشش قوچان‌نژاد در شب خاموش لژیونرها

دبل 7 دقیقه‌ای گوچی نتیجه را عوض کرد؛/ درخشش قوچان‌نژاد در شب خاموش لژیونرها

دبل 7 دقیقه‌ای گوچی نتیجه را عوض کرد؛/ درخشش قوچان‌نژاد در شب خاموش لژیونرها
هیرنفین با دو گل مهاجم ملی پوش ایرانی خود بازی باخته مقابل ایگلز را با پیروزی تغییر داده است.

دبل 7 دقیقه‌ای گوچی نتیجه را عوض کرد؛/ درخشش قوچان‌نژاد در شب خاموش لژیونرها

هیرنفین با دو گل مهاجم ملی پوش ایرانی خود بازی باخته مقابل ایگلز را با پیروزی تغییر داده است.
دبل 7 دقیقه‌ای گوچی نتیجه را عوض کرد؛/ درخشش قوچان‌نژاد در شب خاموش لژیونرها

About