Home » باشگاه خبر ورزشی » دایی برای اولین بار منصوریان را برد 

دایی برای اولین بار منصوریان را برد 

دایی برای اولین بار منصوریان را برد 
علی دایی برای اولین بار در کسوت مربی، تیم تحت هدایت علیرضا منصوریان را شکست داد.

دایی برای اولین بار منصوریان را برد 

علی دایی برای اولین بار در کسوت مربی، تیم تحت هدایت علیرضا منصوریان را شکست داد.
دایی برای اولین بار منصوریان را برد 

About