Home » باشگاه خبر ورزشی » داوید ویا مرد سال ایالت متحده شد

داوید ویا مرد سال ایالت متحده شد

داوید ویا مرد سال ایالت متحده شد
داوید ویا، ستاره اسپانیایی و سابق بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن لیک ایالت متحده در سال 2016 معرفی شد.

داوید ویا مرد سال ایالت متحده شد

داوید ویا، ستاره اسپانیایی و سابق بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن لیک ایالت متحده در سال 2016 معرفی شد.
داوید ویا مرد سال ایالت متحده شد

About